ODFA-067 - 凑莉久2014年番号 お嬢様クロニクル 23

ODFA-067 - 凑莉久2014年番号 お嬢様クロニクル 23

同人参、阿胶末服,止吐血。【释名】时珍曰∶柔而无块曰壤。

喉肿,同马蔺子末服。 甚者,加熟附子同煎。

或以红铜火水淬,亦自落下。大人羸瘦,童尿煮服。

大叶者,浓煎汁,熬丸服,治水甚捷,肺金清而热自降也。外肾痈疮,同黄连、轻粉。

 水一斗,煮三沸,取汁洗,日三、四度。鬼毒风气,同杏仁、雄黄服。

气味平者,兼四气四味∶甘平、甘温、甘凉、甘辛平、甘微苦平之药是也。 渴去半夏加白茯苓;喘嗽去人参;腹胀去甘草;血痛加当归、桃仁。

Leave a Reply