No175欣茹在你的世界神魂颠倒写真套图35P欣茹爱尤物

No175欣茹在你的世界神魂颠倒写真套图35P欣茹爱尤物

闷乱无知者,浊邪干乎天君,而神明壅闭也。 所以必欲旁针者,避夫哑门穴,犯之令《名医录》云∶李王公主患喉痈,数日痛肿,饮食不下。

是方也,盖用蟹爪攻其死,阿胶安其生,甘草平其毒也。气结者,阴翳之根也。

此苦能涌泄也,能泻其实,则息肉愈矣。即脱靴入水探一大螺而出曰∶事济矣!抵家以盐半匙,和壳生捣,置病者脐下一寸三分,用宽帛紧系之,仍办溺器以须其通。

殊不知,集中可用之方固多,而不可用者亦不少,漫无别择,草菅人命矣!兹于所集各方之后,逐加评论,盖欲为初学定范围,非敢为高明下针砭也,且欲学人澹其谋利之欲,发其救人之心,犹前志云。脉来虚大者,正气虚而邪气盛也。

老人夜卧口干亡泄,取自己溲溺,时进一杯,能长生引年。根据语煮枕,以汤投之,下蛔虫头坚如石者五升,病即瘥。

辛甘发散为阳,故用羌活、陈风、川芎、柴胡、甘草。壮阳则气不虚,举经则血不陷,滋阴则血不燥。

Leave a Reply